SDP:n kansanedustajaehdokasvaalit käynnissä 19.3.2018-15.4.2017.

ÄÄNESTÄ NUMERO 21!

Facebook

Timo Kraufvelin
Timo Kraufvelin updated their profile picture.2 years ago

Youtube

Minun tarinani

Olen syntynyt Porvoossa ja muuttanut 2003 Askolaan. Olen koulutukseltani insinööri. Päätyökseni olen turvallisuusopettaja ja sivutyökseni olen torikauppias ja kunnallispoliitikko. Yrittäjänä olen ollut vuodesta 1997 alkaen ja yrittäjänä olen kokenut myös konkurssin. Merkityksellisimpänä työnäni pidän kuitenkin sivutoimisen palokunnan ja ensivasteryhmän jäsenenä toimimistani. Politiikkaan olen imeytynyt asuinalueeni palvelujen ja ympäristön parantamiseksi.

Miksi olen politiikassa?

Maakuntavaltuuston luominen vie vallan pienten kuntien asukkailta isojen kuntien päättäjille. Ihmisten asuinpaikkojen palvelut ovat uhattuina. En hyväksy tätä kehitystä. Puolustan Terveyspalvelujen pysymistä pienissä kunnissa henkeen ja vereen. Ihmisiä ei saa pakkomuutattaa suuriin kaupunkeihin. Siitä ei hyödy kukaan.

Arvopohjani

Vahvin kantaa suurimman taakan
Olen lopen kyllästynyt kuuntelemaan monikansallisten konsernien palkkaamien lobbareiden ruikutusta veroaleista ja katsomaan poliitikkojen nöyristelyä pankkiirien edessä. Suomalainen auttaa heikompaansa.

Elämisen arvoinen elämä
Kaiken työn tavoitteena tulee olla hyvinvoinnin lisääminen. Elämme vain kerran, emmekä tiedä päiviemme määrää. Minimipalkallakin tulee voida elää hyvä elämä.

Yritteliäisyys takaa paremman huomisen
Tekoäly, robotit ja globalisaatio tulevat tuhoamaan kymmeniä tuhansia työpaikkoja. Toisaalta juuri näiden muutosajureiden johdosta ihmisillä on mahdollisuus tavoitella unelmiaan pelkän pärjäämisen sijaan. Yrittämisen riskiä tulee laskea. On kansallinen häpeä, että yrittäjillä ei ole samaa sosiaaliturvaa kuin työntekijöillä. Ihmisten nöyryyttäminen kelan selvityksillä pitää lopettaa. Uskon, että kansalaispalkka on avain tähän kaikkeen.

Tavoitteeni maakuntavaltuustossa

  • Nykyinen terveyspalveluverkko tulee säilyttää sellaisenaan.
  • Synnytyssairaala takaisin Porvooseen.
  • Askolan, Pukkilan ja Myrskylän terveysasemia ei saa supistaa tai lopettaa.

Kuinka SoTe ratkaistaan

Ratkaisu 1. Lisää lääkäreitä – vähemmän poliitikkoja!
Sosiaali- ja terveysala todellakin kaipaa uudistusta. Valitettavasti tätä muutostarvetta ollaan käyttämässä törkeästi hyväksi, kun yhteiskunnan varoilla rakennetaan pienten eturyhmien rahasampoa. Mikäli lääkäripulasta johtuva ongelma todellakin haluttaisiin ratkaista olisi ainoa oikea tapa poista ongelman juurisyy – kouluttaa lisää lääkäreitä.
Ratkaisu 2. Lääkärit tuulikaappeihin!
Vein 85 vuotiasta isääni hoitoon. Päivystyksen ovesta sisään marssiessamme ensimmäisenä kohtaamme vartian, joka istuu tiskin takana, eikä vastaa mitään kysyessäni neuvoa. Seuraavalla tiskillä istuu sihteeri ja hoitaja. Heidän kummankaan tehtäviin ei kuulu ottaa vastaan potilaita, vaikka heidät on laitettu aulan istumaan. Käytävän reunalla löytyy pieni jonotusnumero pömpeli. Kun olen ymmärtänyt ottaa jonotusnumeron on seuraava haaste löytää jonotusaula, josta näkee huoneen numeron, johon kutsutaan kun vuoro on tullut. Potilasta ei tässä ole kyllä ajateltu ollenkaan. Lääkäri diagnosoi ja hoitajat hoitavat. Eikö olisi siis loogista, että potilas tapaisi ensin lääkärin jonka alustavan diagnoosin mukaan hoito tai muut toimenpiteet käynnistyisivät välittömästi.
Ratkaisu 3. Hajauttamista – ei keskittämistä!
Nykypolitiikan palvelujen keskittämisinto suuriin yksiköihin lisää ongelmatilanteiden yhteydessä syntyviä riskejä. Tämä on nähty lukuisia kertoja. Esimerkiksi Porvoon synnytyssairaalan toimintojen lopettamisen jälkeen kätilöopiston homeongelmista johtuvien murheiden yhteydessä. Hajauttaminen lisää järjestelmän viansietokykyä joka on yhteiskunnan toimivuuden kannalta elintärkeää. – Erityisesti kriisitilanteessa.

Valtuustoaloitteeni

Coor palvelusopimuksen

VALTUUSTOALOITE Coor palvelusopimuksen kohdan 8.3 tehtäväkohtaisen sanktion käytäntöön panemisesta

Askolan kunnan kiinteistön- ja infrastuktuurinhoidon, sekä kunnossapidon palveluhankintasopimuksen toteuttaja Coor service management Oy on laiminlyönyt Särkijärvi-Huuvari kentän kunnossapidon 1.1.2018-27.2.2018 välisenä aikana aiheuttaen vaaraa ja taloudellista menetystä kunnalle ja sen asukkaille. Laiminlyönnin johdosta Coor service management on syyllistynyt sopimusrikkoon ja on sopimuksen kohdan 8.3 mukaan velvollinen 3000 euron korvausmaksuun.

Vaadimme, että kunta käyttää oikeuttaan sakkomaksun perimiseksi Coor Service managementiltä.

Koulukyytijärjestelmän parantamisesta

VALTUUSTOALOITE Koulukyytijärjestelmän parantamisesta

Askolan koulukyytijärjestelmän toimivuus herättää huolta erityisesti pienten lasten vanhemmissa. Kuusivuotiaan esikoululaisen jättäminen tienvarteen ei ole hyväksyttävää. Esikoululaista ja viisitoistavuotiasta ei voida kohdella samoin odotuksin, vaikka laki antaisikin siihen mahdollisuuden. Myös lasten vanhemmat kamppailevat työpaikoillaan esimiehen hyväntahtoisuuden ja koulukyytijärjestelmän toimivuuden välissä.

”Hyvä elämä Askolassa” teeman mukaisesti ehdotan, että koulukyytijärjestelmässä olevien esikoululaisten palvelusopimus laajennetaan kattamaan kuljetukset kotiovelle saakka.

Sähköisen liikenteen palvelujen edistämisestä

VALTUUSTOALOITE sähköisen liikenteen palvelujen edistämisestä

Sähköautojen määrä kasvaa kiihtyvällä tahdilla. Esitän, että Askolan kunta osoittaa kirkonkylän torialueelta, sekä mahdollisuuksien mukaan myös Monninkylän alueelta sähköautojen pikalatausasemalle soveltuvan paikan ja tiedottaa tästä mahdollisuudesta kaupallisia toimijoita. Niin halutessaan kunta voi määrätä alueen käytöstä sopivaksi katsomansa, toimijalta perittävän vuokran.

Aloitteen taloudelliset vaikutukset

Aloitteeseen kohdistuu lähinnä virkamiestyöaikaa vaativia toimia. Mahdolliset rakentamiskustannukset voidaan osoittaa toimijan (mikäli sellainen löytyy) maksettaviksi.

Coorin toiminnanohjausjärjestelmän tilatietojen julkisesta päivittämisestä

VALTUUSTOALOITE Coorin toiminnanohjausjärjestelmän tilatietojen julkisesta päivittämisestä

Askolan teknisen toimen palvelutasolla on suuri merkitys kuntalaisten turvallisuuteen. Esimerkiksi kelien nopeasti vaihdellessa oikea-aikainen hiekoittaminen estää vakavien loukkaantumisten tapahtumista.

Toimintoja ulkoistaessa ongelmaksi helposti muodostuu tilauksen tai toimeksiannon tilan seuraaminen. Näin on käynyt myös Askolassa. Erityisesti nopeaa korjausta vaativissa tehtävissä on ollut lukuisia tilanteita, joissa kunnan oma henkilöstö ja kuntalaiset ovat epätietoisia korjauksen aikataulusta, suorittajasta, sekä kustannusten laajuudesta ja kohdentumisesta, eikä näin ollen pysty vastaamaan kuntalaisten kyselyihin.

Me, tämän valtuustoaloitteen allekirjoittajat ehdotamme, että Askolan kunta tilaajana julkaisee toiminnanohjausjärjestelmän tilatiedot kunnan internet sivuilla, siten, että kuntalaisten on mahdollista sähköisesti seurata toimeksiannon etenemistä, aikataulua ja tilaa, sekä nähdä työn suorittajan yhteystiedot.

Aloitteen taloudelliset vaikutukset

Ei suoria taloudellisia vaikutuksia.

Huuvari-Särkijärven urheilukentän pituushyppypaikan ja juoksuradan parantamisesta

VALTUUSTOALOITE Huuvari-Särkijärven urheilukentän pituushyppypaikan ja juoksuradan parantamisesta

Huuvari-särkijärven urheilukentän 60 metrin juoksurata on kentän nykykäytössä osoittautunut riittämättömäksi. Esimerkiksi koulun liikuntakäytössä kentän ympäri kulkeva rata lisäisi koululaisten mahdollisuutta monipuolisempaan liikuntaan. Lisäksi tämänhetkisen juoksuradan kunto on heikentynyt merkittävästi. Huonon kunnossapidon johdosta juoksuradan reunat ovat rämettyneet ja erilainen kasvusto pyrkii valtaamaan alaa. Pituushyppypaikan lankku on korkannut maasta ja on vähintään epäkäytännöllinen muistuttaessaan enemmän estehyppypaikkaa kuin pituushyppypaikkaa.

Edellä mainittujen syiden lisäksi mainitut parannukset palvelevat kaikkia kuntalaisia ”hyvä elämä Askolassa” teeman mukaisesti. Ehdotan, että kentän juoksuradan sekä pituushyppypaikan kunnossapitoon, sekä radan pituuden muuttamiseen kentän kokonaan kiertäväksi osoitetaan vuodelle 2018 määräraha.

[calendar id="189"]

Yhteystiedot

Timo Kraufvelin

+358 40 589 9691
timo@kraufvelin.fi

Ottamalla yhteyttä sähköpostilla varmistat, että yhteystietosi eivät katoa.

Tule mukaan kampanjaan!

Kukaan ei pääse luottamustehtävään yksin. Otan kiitollisuudella kaiken avun vastaan ja arvostan jokaista vapaaehtoisesti yhteisen hyvän eteen työskentelevää ihmistä suunnattomasti. Poliitikko ilman äänestäjiä on sivusta huutelija ja poliitikko ilman tukijoukkoja on usein loppuunpalanut kynttilä.

Mikäli koet, että sinulla on halua osallistua vaalityöhön, ota yhteyttä! Hyvää tekemistä löytyy kaikille. Ottamalla yhteyttä sähköpostilla varmistat, että yhteystietosi eivät katoa.